Վարժ. 110 Գծագրում բերված տվյալների համապատասխան հաշվիր ADC եռանկյան մակերեսը։ Ա) Լուծում 18×18=324մմ2 324:2=162մմ2 Պատասխան ABD եռանկյան մակարեսը 162մմ2 Բ) Լուծում 37×18=666 666:2=333 Պատասխան ABD

Կարդալ