ՀՀ մարզեր և մարզկենտրոներ

Լոռ֊Վանձոր Տավուշ֊իջևան Շիրակ֊գյումրի Արագածոտն֊Աշտարակ Գեղարքունիք֊Գավառ Արմավիր֊Արմավիր Արարատ֊Արտաշատ Վայոց ձոր֊Եղեղնաձոր Կոտայք֊Վրազդան...

Կարդալ

Русский язык

Կատարել առաջադրանքը.  Из данных слов составьте предложения.  Моя любимая бабушка...

Կարդալ

ГЛУПЕЦ

Жил когда-то бедняк. Как ни трудился он, как ни бился...

Կարդալ

На горке

Целый день ребята трудились – строилиснежную горку во дворе. Сгребалилопатами...

Կարդալ

Լյոնեբերգացի Էմիլ

Գրքի գործողությունները կատարվում են Շվեդիայում 19-20-րդ դարերում։ Սվենսոնների ընտանիքն ապրում...

Կարդալ

1.We have lovely weather today. 2.The sun is shining. 3.I...

Կարդալ