Իմ չարենցյան բառարան

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն Դյութել֊կախարդել Գարուն֊տարվա չորս եղանակներից մեկը՝ մարտի 21-ից մինչև հունիսի 21-ը Զնգոց֊զնգալու ձայնը Ինչքան աշխարհը սիրես թախիծը֊տխրություն, կսկիծ, տրտմություն հրճվանք֊հոգեկան մեծ

Կարդալ