Ուղագրական աշխատանք

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարփին, շամփուր, երբ, իբրև, խափել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարփի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հաբշտակել, հարել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոպ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղպանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։ 

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։

Անկամ, ավագ, կողպեք, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարաքել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հաքնել, հանգափոր, հոգնել, հոգի, հոկնակի, ձագ, ձիք, տարերկ, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարքարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուկ, փողկ, նորոգել, շոք, ոգի, բազրիք, պատարակ, պարգև, սուգ, արտասուգ, փակցնել, թագցնել, ուրակ, օգնել, Օկսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։

Աղոտք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դաթար, դրթել, երթիկ, երթում, զարդ, լաջվարդ, զվարդ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պադգարակ, մարդ, նյարդ, ստափվել, թադերական, Նվարդ, որդ (ճիճու), որդ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերտ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ խրդվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ընդարմանալ։ 

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձփակ, ատաղձագործ, գլուխկոնցի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղձ, դարձ, կձկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաձ, դերձակ, դերձան, խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրձ, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որց, վարձ, ուրձ, փորձ, որձալ, օձ, օձիք