Մայրենի

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

Գտնել տրված բառերի հոմանիշները:

Ճանկ                                      անհագ

Կտրիճ                                   տնակ

Խրճիթ                                    մեգ

Մառախուղ                           քաջ

Անկուշտ                                ճիրան

Կազմել ածանցավոր բառեր:

Քաղաք                      ոտ

արև                            ական

փոքր                          իկ

առու                           ուկ

մարդ                          ակ

Տրված հնչյունները գործածելով` հնարավորինս շատ բառե’ր կազմիր: Մրցի’ր ընկերոջդ հետ:

Ն, կ, ե, ու, յ, ղ, ա, ր, տ:

Նկար, կույր, ուղտ, յուղ, աղ, կետ, ներկ

Հնչյունների տեղերը փոխելով` նոր բառե’ր  կազմիր:

Երգ գեր, զոր զրո, ձոր որզ, աղտ տղա, գես սեգ, ծլել լծել,

Դրամ մարդ, ծառա առած, կարապ կապար, ափսոս սոսափ ,հարս սրահ, կաղին

Տրված արմատներով բառե’ր կազմիր:

Բուժքույր

բուսաբան

քաղցրահյութ

ցուցադրել

հյուրասենյակ