Մաթեմատիկա

Վաժություն 153

193+75+7=(193+7)+75=275

166+120+80=(120+80)+166=366

295+70+5+30=(295+5)+(70+30)=400

492+67+8+3=(492+8)+(67+3)=570

Խնդիր 155

Երբ Հայկն իր մատիտները դասավորեց 3 տուփի մեջ յուրաքանչուր տուփում դնելով 8 մատիտ, որ 12 մատիտ ավելացավ։ Քանիմատիտ ուներ Հայկը

Լուծում

8.3=24 մատիտ

24+12=36 մատիտ

Պատասխան 36 մատիտ

Խնդիր 160

Գտիր հնգանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերի երկարությունները են 23սմ, 14սմ, 7սմ, 6սմ, և 12սմ։

Լուծում

23+7=30 սմ

14+6=20 սմ

20+30=50 սմ

50+12=62 սմ

Պատասխան 62 սմ