Մաթեմատիկա

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը: Տրված թվերը բաժանի՛ր 10-ի, 100-ի:
 : 10 : 100
10010 1
1000100 10
2400240 24
3500350 35
6000600 60
7500750 75
500050050 
  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

5 x  8 x 10 =40×10=400.

3 x  9 x 10 =27×10=270

 3 x 2 x 20 =6×20=120

4 x 2 x 60 =8×60=480

  • Հաշվի՛ր:

ա) 1 կգ խնձորն արժե 300 դրամ, իսկ 1 կգ տանձը՝ 200 դրամ: Որքա՞ն դրամ պետք է վճարել 2 կգ խնձոր և 2 կգ տանձ գնելու համար:

Լուծում

300×2+200×2=1000

Պատասխան՝1000 դրամ

բ) Որքա՞ն դրամ պետք է վճարել 6 տուփ ջրաներկի և 8 վրձինի համար, եթե 1 տուփ ջրաներկն արժե 500 դրամ, իսկ 1 վրձինն արժե 60 դրամ:

Լուծում

500×6+8×60=3480

Պատասխան՝ 3480 դրամ

  • Ինքդ հորինի՛ր նմանատիպ խնդիր:
    Արամը  700 դրամով առավ 10 գնդակ  Անին 2 գնդակ առավ։ Քանի դրամով Անին 2 գնդակը առավ։

Լուծում 700:10=70

70x2=140
Պատասխան 140 դրամ