Մաթեմատիկա 22.3.2023

Վարժ․763

Ա)

Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում անցավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում 20կմ/ժ-ով արագ; Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում;

Լուծում

80×2=160 կմ

80+20=100 կմ

100×2=200 կմ

200+160=360 կմ

Պատ․360 կմ

Բ)

 Լուծում

18×2=36

18-3=15

15×2=30

36+30=66

Պատ.66

Վարժ.765

Լուծում

8+8+4=20 կմ

1400:20=70 կմ

70×12=840 կմ

Պատ.840 կմ

Վարժ.766

Ա)

Լուծում

70×2=140 կմ

80×2=160 կմ

160-140=20 կմ

Պատ. 20 կմ

Բ)

130×40=5200 մ

145×40=5800 մ

5800-5200=600 մ

Պատ. 600 մ

Վարժ.767

Ա) Կովը մեկ օրւմ ուտում է 20 կգ խոտ։ Որքա՞ն խոտ է անրհաժեշտ անասնապահին 1 կովը ամբողջ փետրվար ամսվա ընթացքում կերակրելու համար։

Լուծում

28×20=560 կգ

29×20=580 կգ

Պատ.560, 580 կգ

Բ)

Կովը  մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ։ Որքա՞ն  խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին  5 կով ամբողջ  հունվար ամսվա ընթացքում կերակրելու համար։

Լուծում

31×20=620 կգ

620×5=3100 կգ

Պատ.3100 կգ