Մաթեմատիկա 2.07.2023

Վարժ.449 Փորձիր հասկանալ բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի անկյունաձև եղանակով, և աստղանիշերը փոխարինել համապատասխան թվանշաններով։

Ա)

Բ)

Գ)

Վարժ.450 Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր  հաչվիչով

Ա)

2604:124=21

9728:304=32

Բ)

45120:141=320

13893:421=33


Գ)

57500:250=230

24720:240=103