Մաթեմատիկա 19.10.2022

Վարժ.159 Մեծ միավորներից մեկն արտահայտիր փոքր միավորով

Ա)

18օր 5ժ=17օր 29ժ

14ժ 20ր=13ժ 80ր

27ր 5վ=26ր 65վ

Բ)

24կմ 52մ=23կմ 1052մ

28մ 5դմ=27մ 15դմ

24սմ 7մմ=23սմ 17մմ

Գ)

3տ 500կգ=2տ 1500կգ

24կգ 200գ=23կգ 1200գ

27ց 50կգ=26ց 150 կգ

Վարժ.160 Մարզմր հիշողությունդ

1) 8100:90=90

2) 90×40=3600

3) 3600:600=6

4) 6×50=300

5) 300:3=100

6) 100×81=8100