Մաթեմատիկա 18.10.2022

6մ 25սմ եկարությամբ և 3մ լայնությամբ ջրավազանի հատակը սալիկապատելու համար Գագիկը հայրիկի հետ գնաց սալիկներ ընտրելու։ Կային 30սմ կողմով քառակուսիաձև երկու տեսակի սալիկներ։ Դրանցից մի տեսակի հատն արժեր 650 դրամ, իսկ մյուսինը՝ 700 դրամ։ Նրանց ունեցած 145000 դրամը ո՞ր տեսակի սալիկ գնելուն կբավականանցնի։

6մ 25=625սմ

3=300սմ

Լուծում

1) 625×300=187500

2) 30×30=900

3) 187500:900=208

4) 650×208=135200

5) 700×208=145600

145600>145000

145000>135200

Պատ. Գումարը բավականուցնում է 650 դրամանոց սալիկին;

Վարժ.156 լրացրու աղյուսակը

Նախորդ Կլոր տասնյակը  ԹիվըՀաջորդ Կլոր Տասնյակը
548054875490
546805468754690
42100424105424110
Նախորդ Կլոր Հարյուրյակը  ԹիվըՀաջորդ Կլոր Հարյուրյակը
230023482400
124001243512500
989800989874989900
Նախորդ Կլոր Հազարյակը  ԹիվըՀաջորդ Կլոր Հազարյակը
600065327000
500005042351000
321000321456322000