Մաթեմատիկա 14.12.2022

Վարժ.364 Հատևելով Անիի օրինակին գտիր անհայտ բաժանելին։

Ա)

9688:7=1384

18186:23=782

Բ)
3700=14800:4

3000=36000:12


Գ)
42500:5=8500

2560=81920:32

Վարժ.366 Հաշվիր արտահատության արժեքը։

Բ)

10000-(2012+6420)-(3580-2012)

2012+6420=8432

3580-2012=1568

8432-1568=6864

10000-6864=3136