Մաթեմատիկա

482. կլորացրու թվերը

Ա) մինչև տասնյակներ

3644=3640

25368=25370

24665=24670

Բ) մինչև հարյուրյակներ

6584=6600

68544=68650

24650=24700


Գ) մինչև  հազարյակներ

32500=33000

253608=254000

Վարժ․498 Արտահայտիր նշված միավորներով

Ա)

8ժ=28800վրկ

4օր=5760ր

2ժ 28ր=8880 վրկ

3օր 12ժ 20ր =217680

Բ)

5կմ=100.000սմ

7կմ=100.00դմ

3կմ 3դմ=300.030սմ

5կմ 400=100.40դմ

Գ)

8կգ=1000գ

7ց=700.000գ

4տ 4ց=4400կգ

5տ 7ց 8կգ=5708