Մաթեմատիկա

Խնդիր.474

75 կմ 500մ հեռավորությունից իրար ընդառաջ շարվեցին երկու ձիավոր։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանք կանգնեցին հանգստանալու։ Այդ ժամանակ առաջին ձիավորը անցել էր 24 կմ 200 մ, իսկ երկրորդը 26 կմ։ Հաշվիր, թե այդ պահին որքան էր նրնաց միջև հեռավորություն։

Լուծում
24 կմ 200 մ+ 26 կմ=30 կմ 200 մ

75 կմ 500 մ- 30 կմ 200 մ=45 կմ 300 մ

Պատ. 45 կմ 300 մ

Խնդիր.477

Մեղրն ամանից ծանր է 600 գրամով։ Որքան մեղր կա ամանում, եթե մեղրի ու ամանի ընդհանուր զանգվածը 2 կգ 800 գ է

Լուծում

2 կգ 800 գ-600 գ= 2կգ 200

2կգ 200 գ։2=1 կգ 100 գ

1 կգ 100 գ+600 գ=1 կգ 700 գ

Պատ.1 կգ 700 գ