Մաթեմատիկա

1. Սարգիսն արթնացել է մեկ ու կես ժամ առաջ։ Երեք ու կես ժամ հետո նա գնացքով կմեկնի իր տատիկի մոտ։ Գնացքը մեկնելուց քանի՞ ժամ առաջ է նա արթնացել։

Լուծում

90+210=300 ր

Պատ․ 300 ր

2. Հասմիկը երեք պաղպաղակի համարվ ճարել է 450 դրամ։ Միքայելը երկու կարկանդակի համար վճարել է 240 դրամ։ Որքա՞ն է վճարել Դավիթը մեկ պաղպաղակի և մեկ կարկանդակի համար։

Լուծում

450:3=150

240:2=120

150+120=270

3. Պատի ժամացույցը, յուրաքանչյուրժամը լրանալիս (օրինակ՝ ժամը 8:00-ին, 9:00-ին, 10:00-ին), խփում է ժամերի թվին համապատասխան անգամ։ Այն նաև մեկական անգամ խփում է յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ (օրինակ8:30-ին, 9:30-ին, 10:30-ին)։ Քանի՞ անգամ կխփի ժամացույցը 7:55-ից մինչև 10:45-ը։

Լուծում

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30=300

4. Ձվերը տեղավորում են 6 կամ 12 տեղանոց արկղերի մեջ։ Ամենաքիչը քանի՞ արկղում կարելի է տեղավորել 66 ձուն այնպես, որ արկղում դատարկտեղ չմնա

Լուծում

12+12+12+6+6+6+12=66

5. Երեկույթի ժամանակ երկու միանմանտորթերից յուրաքանչյուրը բաժանեցինչորս հավասար մասերի։ Հետոստացված ամեն մի կտորը բաժանեցինևս երեք հավասար մասի։ Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը վերցրեց մեկական կտոր, և վերջումմնաց տորթի երեք կտոր։ Քանի՞ մարդէր մասնակցում երեկույթին։

Լուծում

7. .Հյուրանոցում քանի՞ երկու տեղանոց սենյակ է հարկավոր ավելացնել 5 հատերեք տեղանոց սենյակներին` 21 հյուրընդունելու համար:

Լուծում

8. Ֆիլմի տևողությունը 90 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց       ժամը 17:10-ին: Ցուցադրման ընթացքում տեղի ունեցավերկու գովազդային ընդմիջում, որոնցիցմեկի տևողությունը ութ րոպե էր, մյուսինը` հինգ րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմիցուցադրումը:

Լուծում

8+5=13 ր

90+13=103 ր

Պատ․ 103 ր

9.      ա) Հինգ 5-ով ստանալ 31: 5×5+5:5+5

          բ) Հինգ 3-ով ստանալ 37: 33+3:3+3

         գ)  Վեց 9-ի շնորհիվ ստանալ 100: 9×9+9:9+9+9