Մաթեմատիկա

1.Շարունակի՛ր։

200, 400,  600, 800, 1000, 1200

340, 380,  420,  460, 500, 540

490, 530,  570,  610, 650, 690

123, 234,  345, 456, 567, 678

987, 876,  765, 654, 543, 432

2.Հաշվի՛ր։

34×2=68                         56×7=392

65×5=325                         76×9=684

56×4=224                         49×4=192

78×9=702                         27×6=162

3.Հաշվի՛ր։

60:5=12                          144:6=24

112:8= 14                      108:9=12

369:9=41                        282:6=47

270:6=45                        84:6=14

4. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 90 կգ գազար, իսկ երկորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած գազարից 130 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն գազար ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Համառոտագրություն

Առաջին օր-90 կգ գազար

երկրորդ օր- առաջին օրից 3 անգամ ավելի

Լուծում

90×3=270 կգ գազար

270+90=360 կգ կազար

360-130=230 կգ գազար

Պատ․՝ 230

Բ․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Համառոտագրություն

Արաջին թիվ-450

Երկրորդ թիվ- արաջին թվից 10 անգամ փոքր

Երորդ թիվ- երկրորդ թվից 5 անգամ մեծ

Լուծում

450:10=45

45×5=225

450+40+225=715

Պատ՝․ 715