Մաթեմատիկա

Տատիկը գնեց հավի և սագի 8-ական ճուտիկ: Հավի Ճուտիկը 10 դրամով էժան էր սագի ճուտիկից: Տատիկն ասաց, որ հավի ճուտիկների համար վճարել է 640 դրամ: Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն է վճարել սագի ճուտիկների համար: 

640:8=80

80+10=90

90×8=720

Պատասխան 720

Թվերը գրի՛ր թվանշաններով. 

ա) յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար  երկու հարյուր տասնչորս –  745.214

բ) երեք հարյուր յոթ հազար ութսունութ – 307.088

գ) հարյուր տասնչորս հազար քառասունվեց –114.046 

դ) հարյուր հիսունհինգ հազար վեց հարյուր տասնմեկ 155.611 

Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով: 

100.000 + 40.000 + 3.000 + 200 + 50 + 7 = 143257

300.000 + 80.000 + 4.000 + 700 + 20 + 9 = 384729

400.000 + 70.000 + 1.000 + 500 + 80 + 3 = 471583

200.000 + 60.000 + 9.000 + 100 + 40 + 6 = 269146

Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով: 

345679 = 300.000+40.000+5.000+600+70+9

148762 = 100.000+40.000+8.000+700+60+2

236149 = 200.000+30.000+6.000+100+40+9

Հայկը, վճարելով 4000 դրամ, գնեց հյութ, պաղպաղակ և բլիթ: Հյութի համար վճարեց 240 դրամ, իսկ պաղպաղակի համար 6 անգամ պակաս: Որքա՞ն նա վճարեց բլիթի համար: 

240:6=40

240+40=280

4000-280=3780


Պատասսխան 3780

Լրացրո՛ւ բաց թողած վանդակները: 

61 62  6364 656667 68 69 
561 562  563564 565566 567 568 569 
3561 3562  35633564 35653566 3567 3568 3569 
23561 23562  2356323564 2356523566 23567 23568 23569 
523561 523562 523563523564 523565523566 523567 523568 523569 

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Նախորդ կլոր տասնյակը Թիվը Հաջորդ կլոր տասնյակը 
 30038  40
 360369  370
 45404547  4550
 4239042398  42400
 353560353564  353570

Կատարի՛ր գործողությունը: 

3 հազ. + 5 հազ. = 8 հազ

14 հազ. + 15 հազ. = 29 հազ

33 հազ. +25 հազ. = 58 հազ

123 հազ. + 415 հազ. = 538 հազ

 Լրացրո՛ւ աղյուսակը: 

Նախորդ թիվԹիվը Հաջորդ թիվ
 519520  521
 15991600  1601
 75397540 7541
 654119654120 654121
 123449123450 123451

Լրացրո՛ւ բաց թողած վանդակները: 

1901 1902  19031904 1905 1906 1907 1908 1909 
1910 1920  19301940 1950 1960 1970 1980 1990 
1000 2000  30004000 5000 6000 7000 8000 9000 
10000 20000  3000040000 50000 60000 70000 80000 90000 
100000 200000  300000400000 500000 600000 700000 800000 900000 

Լրացրո՛ւ աղյուսակը: 

Նախորդ կլոր հազարյակը Թիվը Հաջորդ կլոր հազարյակը 
 30003867  4000
 80008690  8000
 40004547  5000
 4200042398  43000
 35300353564  354000

Գրի՛ր թիվը: 

1 հզր., 2 հր., 5 տս., 8 մ. = 1258

1 տաս հզր. ,6 հզր., 4 հր., 8 տս., 3 մ. = 16483

2 տաս հզր., 1 հզր., 3 հր., 5 տս., 7 մ. = 21347

1hարյուր հզր., 1 տաս հզր.,  4 հզր. 3 հր. 2 տս. 5 մ. = 114325

 Լրացրո՛ւ աղյուսակը: 

 5 -ով պակասԹիվը 5 -ով ավելի
 515520  525
 15951600  1605
 75437548  7553
 654118654123  654128
 123451123456  123461

Լուծի՛ր խնդիրը: 

Լիլիթը գնել է 4 պաղպաղակ, իսկ Վիկան՝ 5: Որքա՞ն գումար է վճարել Վիկան, եթե Լիլիթը վճարել է 360 դրամ: 

360:4=90

90×5=450

Պատասխան 450