Մաթեմատիկա

Վարժություն 1

1. Գտիր 210 և 70 թվերի քանորդը և 60֊ով արդատյալը 210:70=3 3×60=180

2. Գտիր 7×50+240:80 արտահատության արժեքը; 7×50+240:80=350+3=353

3. Վառառողը 3 օրում վաճառեց 624կգ, ձմերուկ; I օրը վաճառեց 217կգ, II օրը 25կգ֊ով պակաս; Որքան ձմերուկ վաճառեց նա III օրը; 

3 օրում 624կգ

I օր-217կգ
II օր-25կգ պակաս 217-25=192

III օր-?

Լուծում

624-(217+192)=624-409=215կգ

4.Օգտվելով գանցուցակում բերված տվյալներից հաշվիր թե որքան պետք է վճարել հետևյալ գնումների համար․ 2 հաց, 6 գաթա, 4 պաղպաղակ, 1 շիշ հյութ; 

Հաց-100 դտամ

Գաթա-40 դրամ

Պաղպաղակ-60 դրամ

Շիշ հյութ-200 դրամ

2×100=200 հաց 

6×40=240 գաթա 

4×60=240 Պաղպաղակ

1×200=200 հյութ 

200+200=400 

240+240=480 

400+480=880