Մաթեմատիկա

Վարժություն 351

             885

         437   448

    221  216  232

112 192 107 125

         889           

       589  300

   342  247 53

145 197 50  3

420:60+0:50=7+0=7

40×90+0x50=3600+0=3600

240:(24:6)+50×50=240:4+50×50=60+2500=2560

320:(28:7)+50:50=320:4+50:50=80+1=81

Աշոտի  մտապահած երեք թվերի գումարը 777 է;

Առաջին թիվը 189 է, երկրորդը 17֊ով մեծ է առաջինից; Որն է երրորդ թիվը

189 առաջին թիվը

17֊ով մեծ է առաջինից եկրորդը

Երրորդ թիվը ?

Լուծում

189+17=206

777-206+189=382

Պատասխան 382

Ընդամենը 875կգ ձմերուկ կա խանութում;

1 օր — 345

2 օր -345-18=327

3 օր- ?

Լուծում

875-(345+327)=875-672=203 կգ

Պատասխան 203կգ