Մաթեմատիկա

Ձմերուկի 1 կիլոգրամն արժե 100 դրամ։ Արամը ցանկանում է գնել երկու ձմերուկ 5 կգ և 4 կգ զանգվածներով։ Կբավարարի արդյոք Արամի ունեցած 1000 դրամը այդ գնումների համար

Լուծում

5×100=500

4×100=400

4×100=400

500+400=900

1000-900=100

1000>900

Պատասխան Կբավարարի

6 սմ 5մմ=65մմ

7մ 25սմ=725սմ

4մ 5դմ=45դմ

1կմ 500մ=1500մ