Մաթեմատիկա 08.11.2022

Վարժ.204

Ա)

Երեք արկղում միասին կա 135 կգ խնձոր։ Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում 12 կգ ավելի, քան երրորդը։ Որքա՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում։

Լուծում

135:3=45

45-15-12=18

45+15=60

45+12=57

Պատ. 18, 60, 57

Բ)

440 ուղևորի համար նախատեսված «Բոյինգ-777» ինքնաթիռն ունի երեք սրահ։ Երկրորդ սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են առաջինի նստատեղերից։ Երրորդ սրահի նստատեղերը 8-ով ավել են առաջին սրահի նստատեղերից։ Որքա՞ն նստատեղ կա յուրաքանչյուր սրահում։

Լուծում

777:3=259

259-30-8=221

259+30=289

259+8=267

Պատ. 221, 289, 267