Առյուծն ու էշը

Մի անգամ առյուծը բոլոր կենդանիներին հավաքում է մի տեղ և ասում.

Ով իրեն համարում է գեղեցիկ թող գնա ձախ, իսկ ով իրեն համարում է խելացի թող գնա աջ։ Կենդանիների կեսը գնում են ձախ, մյուս կեսը գնում են աջ իսկ էշը մնում է մեջտեղը։ Առյուծը հարցնում է ինչու է էշը մեջտեղը մնացել, էշը ասում է հո ես մեջտեղից չե՞մ կիսվելու երկու մասի։