Առաջադրանքներ

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։
Աշնան երրորդ ամիսն էր։ Արևի ճառագայթների տակ ոսկեհանդերձ ծառերը սվսվում էին։ Բարձր ու հաղթանդամ կաղնիների տերևները ճգնում էին պահպանել իրենց ճյուղերի վերջին տերևները։ Հանկարծ բնության մեջ լսվեց մի դղրդյուն և դարձյալ լռեց։


Տեքստում ո՞ր եղանակն է նկարագրված։ Աշնունը, աշնան երրորդ ամիսը։
Գրի՛ր աշունը բնութագրող երկու բառ։ Աշունը սիրուն է և ցեխոտ։
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բառակապակցություն։ Տաք արև, դեղին տերևներ
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բարդ բառ։ ոսկեհանդերձ և հաղթանդամ

Քանի՞ ձայնավոր և բաղաձայն կա թռչուններ բառում։ Երկու ձայնավոր, վեց բաղաձայն
Տրված բառերից ո՞րն է պարզ։
Ինքնաթիռ համերգ տախտակ երգիչ
Ո՞ր ածանցն է, որ միանալով տուն բառին, նոր բառ է կազմում։

անտուն և տնային

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։
Ճերմակ կարապներ
Կապույտ երկինք
Կապույտ երազներ
Կապույտ աչքեր
Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Քնել-ննջել
Ընթերցել-կարդալ
Սպիտակ-ճերմակ
Վճիտ-պարզ
Տրված բառակապակցություններում ո՞ր բառն է գրվում մեծատառով։
Հայոց լեզու
Բարձր լեռ
Պարզ երկինք
Պարզ լիճ (Պարզը անուն է)