Հետազոտական աշխատանք։ Եղիշե Չարենց

Եղիշե Չարենցը Գուրգեն Մահարուն պատմել է, թե Կարս էր եկել Չարենց ազգանունով մի բժիշկ, որի ցուցատախտակի «Չարենց» մակագրությունն էլ վերցրել է։ Պատանեկան տարիների մտերիմները այլ բացատրություններ էլ են տալիս։

Կարդալ

Կոտորակների գումարում

Կոտորակները գումարելու համար պետք է վերցնել կոտորակները, գտնել իրենց ընդհանուր հայտարարը (Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը), հետո ընդհանուր հայտարարը վերցնել բաժանել առաջին կոտորակի հայտարարի վրա ստացվածը բազմապատկել

Կարդալ