Առաջին ուսումնական բնագիտության հաշվետվուտություն

Բույսեր Բնություն, բնության ուսումնասիրման եղանակները Երկրի ներքին կառուցվածքը․ քարոլորտԲնագիտություն 07.11.2022 Սառույցի միջոց ֆիլմը Բնագիտություն 05.10.2022

Read More →

Սառույցի միջոց ֆիլմը

Այսօր դասի ժամին նայել ենք սառույցի միջոց ֆիլմը։ ֆիլմը պատմում է երկրագնդի սառույցի շեռտի մասին։ Սառույցի ուսումնասիրություները հիմնականում անում են արբանյակների միջոցով։ Բայց որոշ գիտնականեր որոշել են, որ սառույցը տեղում ուսումնասիրել։ Դրա համար նրանք օրերօր […]

Read More →

Բնագիտություն 07.11.2022

Ֆիլմերը ինձ սովորեցրեցին, որ Երկիրը մոլորակը լավ պետք է խնայել, թե չէ Երկիր մոլորակը կոչնչանա։ Բոլոր մարդիկ պետք է արագ-արագ գործ անեն։ Մարդիկ, որ չանեն գործ սառույցները կհալվեն, արագ-արագ ջուրը կլցվի օվկիանոսները և երկիրներ կխորտակվեն։ […]

Read More →

երկրի ներքին կառուցվածքը․ քարոլորտ

Երկրագունդն, ըստ ներքին կառուցվածքի, բաժանվում է երեք հիմնական մասերի։ Կենտրոնում միջուկն է, նրանից վերև՝ միջնապատյանը, ապա՝ երկրակեղևը:Միջուկը կազմված է երկու շերտից՝ ներքին և արտաքին: Ներքին շերտի ջերմաստիճանը հասնում է 6300°C-ի, արտաքինը՝ 6100: Միջուկից դեպի երկրակեղև […]

Read More →

Բնություն, բնության ուսումնասիրման եղանակները

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է, բոլոր կենդանի օրգանիզմները ՝ բույսերը, սնկերն ու կենդանիները ինչպես նաև մարդը, որոնք բնության կենդանի մարմիններն են։ Քարը, ավազը , արեգակը, լուսինը ,մետաղները ՝ անկենդան մարմիններ են; Ի տարբերություն մյուս կենդանիների […]

Read More →

Բույսեր

Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլուր: Դասարաններում և սենյակներում բույսերն աճեցվում են համապատասխան տարաներում, այստեղ բույսերը խնամքի առարկա […]

Read More →