Ուղագրական աշխատանք

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։  Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարփին, շամփուր, երբ, իբրև, խափել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարփի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հաբշտակել, հարել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոպ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղպանալ, ուրբաթ, […]

Read More →

Մաթեմատիկայի ընտրության գործունեություն․

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 5-րդ ԴԱՍԱՐԱՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼ 2022-2023 ուստարիՏևողությունը – 150 րոպե Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 6 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ։1) կմեծանա 3 անգամ 2) կմեծանա 4 անգամ3) կմեծանա 8 անգամ 4) […]

Read More →