Մաթեմատիկայի ընտրության գործունեություն․

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 5-րդ ԴԱՍԱՐԱՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼ 2022-2023 ուստարիՏևողությունը – 150 րոպե Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 6 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ։1) կմեծանա

Կարդալ