Մաթեմատիկա 07.11.2022

Վարժ․197 Հաշվիր օգտվելով գումարման հատկությաններից; Ա) 8+56+12=8+12=56=20+56=76 240+60+248=300+248=548 247+950+50=950+50+247=1000+247=1247 98+998+9998+2+2+2=98+2+2+998+2=9998=100+2+998+2+9998=102+998+2+9998=1100+2+9998=1102+9998=11100 7+8+9+10+11+12+13=7+13+8+12+9+11+10=20+8+12+9+11+10=28+12+9+11+10=40+9+11+10=49+11+10=60+10=70. Բ) 24+48+6=24+6+48=30+48=78 80+320+332=400+332=732 170+30+193=200+193=393 99+999+9999+1+1+1=99+1+1+999+1+9999=100+1+999+1+9999=101+999+1+9999=1100+1+9999=1101+9999=11100 17+18+19+20+21+22+23=17+23+18+22+19+21+20=40+18+22+19+21+20=58+22+19+21+20=80+19+21+20=99+21+20=120+20=40 Վարժ.198 Ասա թե որ արտահայտությունների արժեքներն են հավասար։ 524+160=400+124+(80+80)=524+(100+60) 400+220+800=620+800 300+180=(80+100)+300=160+140+180 120+400+800 ոչմեկի հետ խումբ չի սարքում Վարժ․199 […]

Read More →

Դասարանական աշխատանք մաթեմատիկա 3.11.2022

Վարժ․185 Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ; Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից; Քանի տղա է սովորում այդ դպրոցում; Լուծում 450-12=432 432:2=216 216+12=225 տղա Պատ․ 225 տղա Վարժ․186 Գտիր  այն թվերը, որոնց տարբերությունը 450 է, իսկ գումարը […]

Read More →

Մաթեմատիկա 3.11.2022

Վարժ.188 2 պարկերից առաջինում կար 24 կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։ Լուծում 1) 24-4=20 կգ 2) 20-4=16 կգ Պատ. […]

Read More →

Մաթեմատիկա 2.11.2022

Օրինակ 5x6x4=5x4x6=20×6=120 5+6+4=6+4+5=10+5=15 Վարժ․180 Հաշվիր օգտվելով բազմատկման զուգորդական հատկությունից; Ա) 7x60x5=60x5x7=300×7=2100 172x2x5=2x5x172=10×172=1720 60x50x90=3000×90=270000 5x4x5x4x5x4=20x5x4x5x4=100x4x5x4=400x5x4=2000×4=8000 2x4x3x2+6x7x5x2=2x4x3x2+5x2x6x7=8x3x2+5x2x6x7=24×2+5x2x6x7=48+5x2x6x7=48+10x6x7=48+60×7=48+420=468 Բ) 6x40x5=6x5x40=30×40=1200 5x20x314=100×314=31400 70x50x40=50x40x70=2000×70=140000 6x5x6x5x6x5=6x5x5x6x6x5=30x5x6x5x6=150x6x5x6=900x5x6=4500×6=27000 3x3x5x6+8x9x2x5=5x6x3x3+2x5x8x9=30x3x3+2x5x8x9=90×3+2x5x8x9=270+2x5x8x9=270+10x8x9=270+80×9=270+720=990 Վարժ.182 Վերականգնիր հավասարություները; Ա) 2 կմ=800մ+1կն 200մ 8կմ=3100մ+4կմ 900մ 6մ=350սմ+2մ 50սմ 12սմ=14մմ+10սմ 6մմ 14դմ=33սմ+10դմ […]

Read More →