Մայրենի 28.11.2022

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։Օրինակ՝ գարուն- գա-րունՊահարան-պա-հա-րանՔաղաք-քա-ղաքԹանաք-թա-նաքԿարագ—կա-րագՀեծանիվ-հե-ծա-նիվՈւղիղ-ու-ղիղՊայուսակ-պա-յու-սակԴանակ-դա-նակԳազար-գա-զարԹանաքաման—թա-նա-քա-ման Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։Այն վանկը, որ վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, […]

Read More →