Բնագիտություն 07.11.2022

Ֆիլմերը ինձ սովորեցրեցին, որ Երկիրը մոլորակը լավ պետք է խնայել, թե չէ Երկիր մոլորակը կոչնչանա։ Բոլոր մարդիկ պետք է արագ-արագ գործ անեն։ Մարդիկ, որ չանեն գործ սառույցները կհալվեն, արագ-արագ ջուրը կլցվի օվկիանոսները և երկիրներ կխորտակվեն։ […]

Read More →

Մաթեմատիկա 07.11.2022

Վարժ․197 Հաշվիր օգտվելով գումարման հատկությաններից; Ա) 8+56+12=8+12=56=20+56=76 240+60+248=300+248=548 247+950+50=950+50+247=1000+247=1247 98+998+9998+2+2+2=98+2+2+998+2=9998=100+2+998+2+9998=102+998+2+9998=1100+2+9998=1102+9998=11100 7+8+9+10+11+12+13=7+13+8+12+9+11+10=20+8+12+9+11+10=28+12+9+11+10=40+9+11+10=49+11+10=60+10=70. Բ) 24+48+6=24+6+48=30+48=78 80+320+332=400+332=732 170+30+193=200+193=393 99+999+9999+1+1+1=99+1+1+999+1+9999=100+1+999+1+9999=101+999+1+9999=1100+1+9999=1101+9999=11100 17+18+19+20+21+22+23=17+23+18+22+19+21+20=40+18+22+19+21+20=58+22+19+21+20=80+19+21+20=99+21+20=120+20=40 Վարժ.198 Ասա թե որ արտահայտությունների արժեքներն են հավասար։ 524+160=400+124+(80+80)=524+(100+60) 400+220+800=620+800 300+180=(80+100)+300=160+140+180 120+400+800 ոչմեկի հետ խումբ չի սարքում Վարժ․199 […]

Read More →