Մաթեմատիկայի հաշվետվություն. Նոյեմբեր

Մաթեմատիկա 1.11.2022Մաթեմատիկա 2.11.2022Մաթեմատիկա 3.11.2022Դասարանական աշխատանք մաթեմատիկա 3.11.2022 Մաթեմատիկա 07.11.2022Մաթեմատիկա 08.11.2022Մաթեմատիկա 10.11.2022Մաթեմատիկա 14.11.2022ՄաթեմատիկաՄաթեմատիկա 28.11.2022Մաթեմատիկա 21.11.2022

Կարդալ

Մայրենի 28.11.2022

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։Օրինակ՝ գարուն- գա-րունՊահարան-պա-հա-րանՔաղաք-քա-ղաքԹանաք-թա-նաքԿարագ—կա-րագՀեծանիվ-հե-ծա-նիվՈւղիղ-ու-ղիղՊայուսակ-պա-յու-սակԴանակ-դա-նակԳազար-գա-զարԹանաքաման—թա-նա-քա-ման Վանկատի՛ր տրված բառերը

Կարդալ

Русский язык

37. Поставьте существительные во множественное число: Единственное число Множественное число Это шкаф.Это дом.Это парк.Это гараж.Это банк.Это театр.Это телефон.Это аудитория.Это книга и журнал.Это ребёнок.Это офис.Это слово.Это

Կարդալ

Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե: Աշխատանքդ ստուգիր ուղղագրական բառարանով:

Դողէրոցք, էջանշան, պատնեշ, գոմեշ, վայրէջք, էջմիածին, վերելք, առերևույթ, ելևէջ, էակ, առէջ,  բազկերակ, էական, ելակ, ամենաէական, ամենաերկար, էլեկտրաէներգիա, ելարան, ստորերկրյա, վերելակ, հնէաբան, առերևս, աներևակայելի, մանրէաբան, էակ,

Կարդալ