English-Armenian Dictionary

Table-it has four legs, it can be big or small, We can eat on it, We can play on it

Սեղան֊Այն ունի չորս ոտք, նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, մենք կարող ենք ուտել նրա վրա, մենք կարող ենք խաղալ նրա վրա;

Elephant-its wild animal. It is very big, it has a very long nose, it’s gray.

Փիղ֊Նա գազան կենդանի է, նա շատ մեծ է, նա շատ երկար քիթ ունի, նա մոխրագույն է;

Pineapple-it’s tropical food, It can be yellow or orange.

Արևախնձոր֊Այն արևաարային միրգ է, այն կարա լինի դեղին կամ գազարագույն;

Chair-we can sit on it, Armchair.

Աթոռ֊Մենք կարանք նստենք նրա վրա, բասկաթոռ;

Window-we can open and close it, It can be big or small.

Լուսամուտ֊Մնեք կարող ենք այտ բացել և փակել, այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր, պատուհան;

Fish-it lives in water, It can be different colors, We can eat it. It can be big or small.

Ձուկ֊Նա ապրում է ջրում, նա կարող է լինել տարբեեր գույների, մենք կարող ենք նրան ուտել, նա կարող է մեծ կամ փոքր լինել լինել

Ball-it is round, We can play with it, It can be different colors.

Գնդակ֊Այն կլոր է, մենք կարող ենք նրա հետ խաղալ, այն գունավոր է

Football-basketball-volleyball-handball.

Horse-It’s an animal, it’s a domestic animal, it can be white, black, brown. it runs very fast.

Ձի֊Նա կենդանի է, նա ընտանի կենդանի է, նա կարող է լինել սև, սպիտակ շականակագույն, շականակագույն, նա շատ արագ է վազում;

Bag-We can put different things in it, it can be big or small

Պայուսակ֊Մենք դրա մեջ կարող ենք դնել տարբեր իրեր, այն կարող է լինել փոքր կամ մեծ;

Sofa-it can be very comfortable, it can be soft, we can sit on it and have a rest.

Բազմոց֊Այն կարող է լինել շատ հանրարավետ, նա կարող է լինել փափուկ, մենք նրա վրա կարող ենք նստել և հանգստանալ;

Owl-It’s an animal, it’s a bird, it likes darkness.

Բու֊նա կենդանի է, նա տրչուն, նա սիրում է մութ

Zebra-Its black and white, it’s a wild animal, It has white and black stripes

վագրաձի֊նա սև ու է, նա գազան կենդանի է, նա ունի սև ու սպտակ գծեր ունի։