20.12.2021

Աստղանիշների փոխարեն անհրաժեշտ թվերը գրի՛ր.

ա) 99 + 1 = 100

բ ) 97 + 6 = 103

գ ) 994 + 7 = 1001

Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը:

175 > 157 305 < 350

752 < 725 551 > 515

> 487 826 < 862

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

50 : 10 + 91 x 5 =5+455=460

60 : 10 + 2 x 81 =6+162=168

490 : 7 + 3 x 73 = 70+219=289

450 + (9 x 54 ) =450+486=936

540 — (270 : 3 ) = 540-90=450

180 + (45 x 8 ) =180+360=540

Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա) Երկու սենյակներում կար տարբեր քանակի աթոռներ: Երբ մի սենյակից 7 աթոռ վերցրին և մյուս սենյակ տարան, յուրաքանչյուր սենյակում 28 աթոռ եղավ: Սկզբում յուրաքանչյուր սենյակում քանի՞ աթոռ կար:

Լուծում՝

28-7=21

28+7=35

Պատասխան՝արաջին սենակում 21, եկրորդում 35

Բ) Երկու արկղերում կար տարբեր քանակի խնձորներ: Երբ առաջին արկղից 9 խնձոր տեղափոխեցին երկրորդ արկղի մեջ, յուրաքանչյուր արկղում 40 խնձոր եղավ: Սկզբում քանի՞ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղի մեջ:

Լուծում՝

40-9=31

40+9=49

Պատասխան՝արաջինում կար 31, եկրորդում 49

4.2.9=8.9=72

3.3.7=9.7=63

6.7.10=42.10=420

3.8.3=9.8=72

8.4.50=400.4=1600

40.3.5=200.3=600