Տնային աշխատանք 09.22.2022

Խնդիր. 69

Ա) Գրքի և գրիչի ների տարբերությունը 270 դրամ է։ Ոեքա՞ն արժե գիրքը, եթե գրիչն արժե 30 դրամ։

Լուծում

270+30=300 դրամ

Պատ. 300 դրամ

Խնդիր 73

Ա) Հայկը գրել է բոլոր միանիշ և երկնիշ թվերը։ Կարո՞ղ ես ասել, թե Հայկը քանի անգամ է օկտագործել յուրաքանչյուր թվանշան։

Պատ

0-9, 1-20, 2-20, 3-20, 40-20, 5-20, 6-20 7-20 8-20 9-20

Բ) Հայկը պարզեց, որ բոլոր երկնիշ թվերի քանակը 90 է։ Իսկկ դու կարո՞ղ ես պարզել բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։

Պատ 899 թիվ