Ուրբաթ օրը

Այսօր մենք անգլերեն արեցինքհետո շապիւները հագանք և գնացինք մարմնամարզություն անեել հեծանիվ քշեցինք բայց ես չքշեցի հեծանիվ ես քշեցի սամակատ; Մենք մաթեմատիկայի աշակերտուհիները և աշակերտները լողի չենք գնացել որովհետև մենք մաթեմատիկայի ստուգատես էինք; Մենք գնացինք մաթեմատիկայի ստուգատես այնտեղ մանկական խնդիրներ էին; Իմ դուրը եկավ որ լուցկիներով չորս հատ իրար կպած քառակուսի էին և երկուսը պերքեր հանել որ երկու քառակուսի մնար; Մենք ուրշ պատասխանով լուծեինք; Այնտեղի ուսուչիչը իմ ազգանունը ճանաչեց բայց անունս չէ որովհերև իմ եղբայրին Կորյունին դաս էր տվել և նմանեցրեց իրար; Ես ել պատասխանեցի որ ես Տրդատն եմ; Մենք գնացինք դպրոց միքից մթեմատիկական խաղեր խաղացինք և գնացինք մեր տներ;