Ուսուցման երրորդ շրջանի ամփոփում

այր՝ Հարավային դպրոց- պարտեզ

Ժամկետը՝  մայիս

Մասնակիցներ՝ 

  • Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

  • Սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների ամփոփում
  • Սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների ամրապնդում
  • Ուսուցման երրորդ շրջանի ամփոփում

Ընթացքը՝

5-րդ դասարանի սովորողներ

 Արդյունքները՝ 

Կամփոփվեն բլոգում․․․