Շրջանագիծ և շրջան

Անվանագուտում նմանվող պատկերները կուչվում են շրջանագիծ։

Շրջանագիծ-այնպիսի Ներփակ գիծ է, որի բոլոր կետերը ունեն նույն հեռավորությունը նույն կետից՝ շրջանագծի կենտռոնից։

Շառավիղ-շրջանագծի որևէ կետ կենտրոնին միացնող հատվածը կոչվում է շրջանագծի շառավիղ։

Լար-շրջանագծի որևէ երկու կետ միացնող հատվածը, որը չի անցնում կենտրոնով կոչվում է լար։

Տրամգիծ-շրջանագծի կենտրով անցնող ամենաերկար լարն է, որն ունի շառավղի կրկնակի չապը։

Աղեղ-շրջանագծի ցանկացած երկու կետերի միջեվ ընկած մասն է։