Մեր Զգայարաներ

Դու արդեն գիտես, որ մեզ ղեկավարում է մեր գլխուղեղը; Բայց ինչպե՞ս պիտի ճիշտ «հրամաններ» տա, չէ՞ որ շատ վատ կլինի, եթե այն սխաղլվի; Ճիշտ «հրամաններ» տալու համար շատ կարևոր են մեր հինգ զգայարաներ տված տեղեկություները; Մաշկը շոշափելիս զգայարանն է, որի միջոցով մենք տարբերում ենք տաքն ու սառը կոշտն ու փափուկը, սուրը, կլորը, հարթն ու անհարթը; Ճաշակելիքի (համի) օրգանը լեզուն է․ այն զգում է աղին ու թթուն, կծուն ու քաղցրը; Մեր հոթառության օրգանը՝ քիթը, տարբերում է շրջապատի բազմաթիվ հոտերն ու բույրերը; Տեսողության օրգանները մեր աչքերն են;

Ձայները մեր ուղեղին են հասնում լսողական օրգանների՝ ականջների օգնությամբ; Առանց այդ զգայարանների մարդն ինչպես կապռեր;