Մեծ գյուտարարը

Մեծ գյուտարարը հղում

Առաջադրանքներ

  1. Իսկ դու ի՞նչ կուզեիր ստեղծել, որը հիմա չկա:

Ես կոզենայ ժամանակի մեքենա ստեղծել

  1. Գտի՛ր հատկանիշ ցույց տվող բառերը:

Լավ, իսկական, շատ, հազարավոր, մեծ

  1. Պատմության գոյականներն առանձնացրու՛, նրանց ածականներ ավելացրու՛ և բառակապակցություններ ստացի՛ր(օրինակ՝ երիտասարդ-խելացի երիտասարդ): Երիտասարդ֊մեծ երիտասարդ, գիտնական֊իսկական գիտնական, փորձ֊հաջողված փորձ, պանիր֊կծած պանիր, անձրևանոց֊տրջվաց անձրևանոց;