«Մատնաչափիկը»

«Մատնաչափիկը» հղում

Առաջադրանքներ

1.Դուրս գրի՛ր այն բառերը, որոնք լսում և գրում ես այլ կերպ: Օրինակ՝ մեջ, աղջիկ

Ծաղկաման, մրսել, օգնություն, որդ, թագավոր, թագուհի, անգամ, տերև, որպեսզի,

2.Հետևյալ բառերից գտի՛ր հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը)  և լրացրու՛ աղյուսակում՝

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին, համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք, հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

Միշտ֊երբևէ

անարատ֊անատավոր

ոչնչասնել֊ստեղծել

բացահայտել֊գաղտնի

թույլ֊ամուր

վերջին֊արաջին

համաձայնվել֊հրաժալվել

հանգաստալ֊աշխատել

գտնել֊կորցնել

հավաքել֊վատել

աջ֊ձախ

արթուն֊քնած

3.Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարիսիրտ

խիղճ չունեցող-անխիղճ

բարձր ձայնով-բարձրաձայն

միշտ ժպտուն-մշտաժպիտ

գանձը պահելու տեղ-գանձարան

կապույտ աչքերով-կապուտաչյա

արքայի որդի-արքայազ

հույների երկիր-Հունաստան

փոքր էշ-իշուկ

ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազան