Մաթենատիկա

1.Պատմի՛ր 6425թվի մասին

Թիվը գրի՛ր տառերով:

6425-ն ունի չորս հարյուրյակ երկու տասնյակ հինգ միավոր

Հարևան թվերն են՝ 6424, 6426

Հաջորդող թիվն է՝ 6426

Նախորդող թիվն է՝ 6424

Մեծացրո՛ւ 3-ով: 6428

Մեծացրո՛ւ 20-ով: 6445

Մեծացրո՛ւ 200-ով: 6625

Փոքրացրո՛ւ 7-ով: 6118

Փոքրացրո՛ւ 50-ով: 6375

Փոքրացրո՛ւ 500-ով: 5925

Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը: 6430, 6420

Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա հարյուրյակը: 6400

6425-ի թվանշաններով կազմի՛ր քառանիշ թվեր:

6245, 4526, 2645, 5264, 6542

Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով:

6542, 6524 6452, 6252, 6425, 5642, 5624, 5462, 5426, 5264, 5246, 4652, 4625, 4562, 4526, 4265, 4256, 2654, 2645, 2564, 2546, 2465, 2456

2. 1-100 թվերը գրելիս քանի՞ անգամ պետք է օգտագործես 5 թվանշանը:

Պատասխան՝ 20

3. Գուշակի՛ր ժամը:

     

1.Պատմի՛ր 6425թվի մասին

Թիվը գրի՛ր տառերով:

6425-ն ունի չորս հարյուրյակ երկու տասնյակ հինգ միավոր

Հարևան թվերն են՝ 6424, 6426

Հաջորդող թիվն է՝ 6426

Նախորդող թիվն է՝ 6424

Մեծացրո՛ւ 3-ով: 6428

Մեծացրո՛ւ 20-ով: 6445

Մեծացրո՛ւ 200-ով: 6625

Փոքրացրո՛ւ 7-ով: 6118

Փոքրացրո՛ւ 50-ով: 6375

Փոքրացրո՛ւ 500-ով: 5925

Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը: 6430, 6420

Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա հարյուրյակը: 6400

6425-ի թվանշաններով կազմի՛ր քառանիշ թվեր:

6245, 4526, 2645, 5264, 6542

Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով:

6542, 6524 6452, 6252, 6425, 5642, 5624, 5462, 5426, 5264, 5246, 4652, 4625, 4562, 4526, 4265, 4256, 2654, 2645, 2564, 2546, 2465, 2456

2. 1-100 թվերը գրելիս քանի՞ անգամ պետք է օգտագործես 5 թվանշանը:

Պատասխան՝ 20

3. Գուշակի՛ր ժամը:

     

Ա. Ժամը քանի՞սն է:

10:10

Բ. Ժամը քանի՞սը կլինի երկու ժամ հետո:

12;10

Գ. Ժամը քանի՞սը կլինի հինգ ժամ հետո:

03;15

Դ. Ժամը քանի՞սը կլինի 5 րոպե հետո հետո:

10:15

Ե. Ժամը քանի՞սը կլինի 30 րոպե հետո:

10:40

Զ. Ժամը քանի՞սը կլինի 2 ժամ 15 րոպե հետո:

12:25

Է. Ժամը քանի՞սն էր 2 ժամ առաջ:

08:10

Ը. Ժամը քանի՞սն էր 4 ժամ առաջ:

06:10

Թ. Ժամը քանի՞սն էր 5 րոպե առաջ:

10:05

Ժ. Ժամը քանի՞սն էր 20 րոպե առաջ:

09:50

Ի. Ժամը քանի՞սն էր 3 ժամ 10 րոպե առաջ:

7:00

4.Գրի՛ր այն բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց

Միավորը 5 է, իսկ մյուս թվանշանների գումարը՝ 9: 455, 275, 365 185, 545, 635, 725, 815

Տասնավորը 8 է, իսկ մյուս թվանշանների գումարը՝ 7: 384, 582, 681, 285, 483, 780, 681,

Հարյուրավորը 2 է, իսկ մյուս թվանշանների գումարը 5: 232, 250 241, 223, 205, 214

5. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

40: 5 + 64: 8 + 72: 8 + 16 : 8 + 8: 8 = 8+8+9+2+1=28

15: 5 + 50: 5 + 5: 5 + 30: 5 + 25 : 5 =3+10+1+6+5=25

459 + 27: 9 + 18: 9 + 63 : 9 + 9: 9 =459+3+2+7+1=472

6.Թվերը գրի՛ր տառերով:

600 – վեց հարյուր

705 – յոթ հարյուր հինգ

654– վեց հարյուր հիսունչորս

3023-երեք հազար քսաներեք

6245= վեց հազար երկու հարյուր քառասունհինգ

4309= չորս հազար երեք հարյուր ինը

12015= տասերկու հազար տասնհինգ

25432=քսանհինգ հազար չորս հարյուր երեսունմեկ

63120=վացուներեք հազար հարյուր քսան

7. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը:

103113123133143153163173183193
507517527537547557567577587597
11112222333344445555666677778888999911111