Մաթենատիկա

1.Հաշվի՛ր:

23×9=207

32×6=`192

49×7=343

62×9=558

84×7=588

62×6=378

19×8=152

47×2=94

55×5=275

72×3=216

2. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով:

հինգ հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր քսանվեց-534.526

քսանութ հազար տասնմեկ-28.011

երեք հարյուր իննսունհինգ հազար ութ-395.008

չորս հարյուր յոթ հազար տասնվեց-47.016

3. Հաշվի՛ր:

3224598376
+354126543
6765791833
6540398726
5403260543
1137138183
3252432354
+2354+23534
3487855888

3. Աստղանիշերը փոխարինի՛ր համապատասխան թվանշաններով:

642724532
+8545356
728121176
864530006
+23645652
1197935658

4.Աստղանիշը փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն:

2587<2594

63025>63015

249516>248159

2517>2514

63825<63915

240516<241159

5. ա) 3 ավտոմեքենա կարող են տեղափոխել 12 ուղևոր: Քանի՞ ուղևոր կարող են տեղափոխել 8 այդպիսի ավտոմեքենաներ:

Լուծում

12:3=4

4×8=32

Պատասխան՝ 32

բ) Արան ու Աշոտն ունեն 850 դրամ: Աշոտը 50 դրամով ավելի ունի, քան Արան: Որքա՞ն դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում

850-50:2=400

400+50=450

400+450=850

Պատասխան՝ 450 Աշոտ 400 Արա

գ)Երկրորդ դասարանում սովորում է 65 աշակերտ: Տղաները 5-ով ավելի են աղջիկներից: Քանի՞ տղա և քանի՞ աղջիկ է սովորում այդ դասարանում:

Լուծում

65+5=70 70+65=135

Պատասխան՝ 135