Մաթեմ

855. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք անհրաժեշտ թվերը, որպեզի ստացվեն հավասարություններ։

Ա) 1 սմ=10 մմ

Բ) 90 մմ=9 սմ

Գ) 200 սմ=2 մ

Դ) 11000 սմ=11 կմ

Ե) 1ժ =3600 վ

Զ) 2ժ =120 ր

Է) 120 ր=7200 վ

Ը) 2 օր=48 ժ

Թ) 43 տ=43000000 գ

Ժ) 53 կգ=53000 գ

ԺԱ) 2 կգ=2000 գ

ԺԲ) 2000 կգ=2 տ

862. Քանի՞ օրում գնացքը կանցնի 20100 կմ ճանապարհը, եթե նա ընթացքի մեջ լինի օրական 20 ժ, իսկ նրա շարժման արագությունը լինի 67 կմ/ժ։

Լուծում

20100:20=1005

1005:67=15

Պատ. 15 օր

869. Կատարեք բաժանումը.

Ա) 162756:137=1188

Բ) 788172:924=853

Գ) 529470:222=2385

Դ) 268568:472=569

Ե) 315082:514=613

Զ) 105651:117=8103