Մաթեմատիկա

1.Լրացրո՛ւ աղյուսակները

Արտադրիչ40303050790040050
Արտադրիչ20030020103060600600
արտադրյալ 80009000600500210540024000 3000
Բաժանելի120030090001800160036005602700
Բաժանարար 40103003040907030
Քանորդ303030604040890

2.Այնպես խմբավորի՛ր տրված առարկաները, որ հավաքես 1000 միավոր:

1000
2 մեքենա2 դելֆին
5 հեռախոս2 կիթառ
3 ձի1 դելֆին
3 փիղ3 կատու, 1 դելֆին
5 խաղող4 հեծանիվ
1 ձի 1 դելֆին4 նավակ
18 հեծանիվ1 դելֆին

մեքենա 400
հեռախոս 120
Ձի 3300
Նավակ150
Կիթառ 200
Փիղ 220
Գնդակ60
Կատու 80
Դելֆին 100
Խաղող 180
հեծանիվ 50

3.Վերականգնի՛ր անհավասարությունը:

574 > 571

357 < 359

7 8 3 > 77 5

345 < 323

917 > 927

891> 824

4. Լրացրո՛ւ աղյուսակները։

A809060
B533
a x b + a : b416300200
A400120900
B4303
a x b — a : b150035962400

Որոշե՛ք, թե քանի գրամ է կշռում մեկ տանձը:

     

Լուծում

տանձ+բալ=300

տանձ+բալ+նարինջ=450

Նարինջ֊150

Տանձ+նարինջ=250

տանձ֊100

Պատասխան 100

6.Խնդիրներ

ա) Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է։Որքա՞ն է այդ քառակուսու մեկ կողմը։

Լուծում

36:4=9

Պատասխան՝ 9

 

բ) Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 46 է։

Լուծում

46+46=92

Պատասխան՝92

 

գ) Հաշվի՛ր 4դմ, 6դմ  և 7դմ կողմերովեռանկյան պարագիծը։

1-ին` 4դմ

1×4=4

Լուծում

4դմ+6դմ+7դմ=17դմ

Պատասխան՝

 

2-րդ` 6դմ

Լուծում

6×2=12դմ

Պատասխան՝12դմ

3-րդ` 7դմ

Լուծում

3×7=21դր

Պատասխան՝21դմ