Մաթեմատիկա

;Երկնիշ թվից ջնջեցին տասնավորը և ստացան սկզբնական թվից 21 անգամ փոքր թիվ։ Քանի՞ այդպիսի երկնիշ թիվ կա։

լուծում

42:21=2

21;21=1

84:21=4

21, 42, 84

6.Նկարում պատկերված յուրաքանչյուր տառ համապատասխանում  է  1-9 որևէ թվի, ընդ որում, տարբեր տառերին՝ տարբեր թվեր: Յուրաքանչյուր սլաք տանում է մեծ թվից ավելի փոքր թիվ: Ի՞նչ թիվ է գրված F տառի փոխարեն:

Լուծում

a-9

c-1

f-2

Պատասխան