Մաթեմատիկա

Վարժութթյուն 331

Բ)Հայկը գնեց 3 կգ լոլիկ և 5 կգ վարունգ։ 1 կգ լոլիկն արժե 60 դրամ 1 կգ վարունգը 80 դրամ։ Որքան դրամ վճարեց հայկը։

Լուծում

06×3+80×5=580

Պատասխան 580

Վարժություն 332

Ունի արդյոք խնդիրը պակաս կամ ավելորդ տվյալներ։

Բ)

Կարոն, Գագիկն և Աշոտը միասին ունեն 800 դրամ։ Որքան դրամ ունի Կարոն, եթե Գագիկն ու Աշոտը միասին ունեն 460 դրամ։

Պատասխան Կարոն

Գ)

Սոնան ունի 300 դրամ, Անին 250 դրամ, իսկ Անին ու Աննան միասին 700 դրամ։ Որքան դրամ ունեն Սոնան, Անին ու Աննան մյասին։

Պատասխան Անին