Մաթեմատիկա

Մրցույթում Արան վասակեց 20 միավոր, իսկ Հայկը 2 անգամ ավելի; Որքան միավոր վաստակեցին Հայկը ու Արան մյասին;

Լուծում

2.20=40

40+20=60

Պատասխան 60

Հայկը ու Արան ունեն 900 դրամ; Որքանդրամ ունի Արան եթե, Հայկը ունի 200 դրամ