Մաթեմատիկա

1.Գրի՛ր տրված թվից 5–ով մեծ և 5-ով փոքր թվերը:

9518; 9523; 9528

7495; 7500; 7505

62354; 62359; 62364

100004; 99.999; 99994

142327; 142.331; 142336

99895; 999.000; 999005

2. Համեմատի՛ր <; >; =

80սմ 5մմ > 70սմ 6մմ

35կգ 500գ > 32կգ 600գ

27դմ 6սմ = 25դմ 8սմ

5տ 450կգ > 8տ 300կգ

54մ 60սմ < 54մ 90սմ

5կգ 600գ < 4կգ 800գ

3.Թվերը գրի՛ր թվանշաններով:

երկու հարյուր քսանչորս հազար հինգ հարյուր տասնվեց-244516

քառասունութ հազար երեսունվեց-48036

ինը հարյուր իննսունինը հազար ինը-999009

վեց հարյուր ութ հազար վաթսունվեց-608066

մեկ միլիոն- 1000000

4.Հաշվի՛ր

50400
17522
32878
50400
+17522
67922
7415
4781
2264
7415
+4781
12196
50642
10733
39909
50642
+10733
61375
30064
3753
21691
30064
+3753
33817

5. Ա. Կարտոֆիլով լի 3 պարկերը միասին կշռում են 148 կգ: Առաջինը 45 կգ է: Երկրորդը 6 կգ-ով պակաս է առաջինից: Երրորդը քանի՞ կիլոգրամով է ավելի երկրորդից:

Լուծում

45-6=39

39+45=84

148-84=64

64-39=35

Պատասխան՝35

Բ. Ցորենով լի 3 պարկերը միասին կշռում են 152 կգ: Առաջինը 45 կգ է: Երկրորդը 8 կգ-ով ավելի է առաջինից: Երրորդը քանի՞կիլոգրամով է ավելի առաջինից:

Լուծում

45+8=53

53+45=98

152-98=54

54-45=9

Պատասխան՝ 9

Գ.Խանութը ստացավ երկու մեքենա կարտոֆիլ: Մի մեքենայում կար 420 կգ, իսկ մյուսում՝ 560կգ: Դրանից 680 կգ վաճառվեց: Որքա՞ն կարտոֆիլ մնաց խանութում:

Լուծում

420+560=980

1980-680=300

Պատասխան՝ 300