Մաթեմատիկա

Օրագիրն արժե 420 դրամ, իսկ տետրը 6 անգամ պակաս։ Հայկը որքան վճարց 1 օրագիրիև 2 տետրի համար։

Լուծում

420:6=70 դրամ

70×2+420=560 դրամ

Պատասխան 560 դրամ

Հայկը պապիկից փոքր է 10 անգամ, իսկ հայրիկից 4 անգամ։ Որոշիր Հայկի և հայրիկի տարիքները գիտնալով, որ պապիկը 60 տարեկան է։

Լուծում

60:10=6 Հայկ

6×4=24 հայրիկ

Պատասխան Հայրիկ 24 Հայկ 6

320:80=4

80×4=20

320:4=80

420:70=6

70×6=420

420:6=70