Մաթեմատիկա

ա) Աննան գնեց 2 կգ ձուկ, 1 կգ միս և վճարեց 2900 դրամ: Սոնան գնեց 1 կգ ձուկ, 1 կգ միս և վճարեց 2200 դրամ: 
Հաշվի՛ր, թե ինչ արժեն 1 կգ ձուկը և 1 կգ միսը: 

Լուծում 

2900-2200=700 դրամ ձուն

 2200-700=1500 դրամ միսը

Պատասխան՝ 700 դրամ 1 ձուն 1500 դրամ 1 միսը

բ) Հայրիկը, վճարելով 4200 դրամ, գնեց 1 մկրատ, և 2 կողպեք: Հաշվի՛ր, թե ինչ արժե դրանցից յուրաքանչյուրը՝ իմանալով, որ Սուրենը 1 մկրատի և  1 կողպեքի համար վճարել է 2700 դրամ: 

Լուծում 

4200-2700=1500

 4200-2×1500=1200

Պատասխան՝ կողպեք-1500 դրամ մկրատ-1200 դարմ 

4. Քառակուսու պարագիծը 360 սմ է: Գտիր քառակուսու կողմի երկարությունը: 

Լուծում

360:4=90

Պատասխան՝ 90

5. Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված նվազման կարգով 

1, 20, 140, 244, 797 

111, 101, 3301, 313 

141, 140, 102, 823 

5283, 3222, 230, 219