Մաթեմատիկա

Գտիր այն թիվը և գունավորի՛ր, որի միավորը 4 է, տասնավորը 2 անգամ մեծ է միավորից, հազարավորը 0։

7038 3708 4807 7032

90984

Գտիր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 6-ով մեծ թիվ։

999+1000=1999

1999+6=2005

Նշիր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է երեք հազար երեսունչորս թվին:

3340 300034 3034 3304

Ընտրիր այն թիվը, որը 740-ից մեծ է 20-ով:

760 14800 720 74020

Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված աճման կարգով

1, 20, 356, 4044, 5797

1001, 101, 30001, 313

1041, 1040, 1002, 8283

5283, 3222, 230, 219

Արտահայտիր րոպեներով:

6ժ=360ր

9ժ=540ր

4ժ45ր= 285ր

2ժ15ր=135 ր

5ժ12ր=312ր

7ժ2ր=422 ր

Քառակուսու պարագիծը 440 սմ է: Գտիր քառակուսու կողմի երկարությունը:

Լուծում

440:4=110